analiza posla


analiza posla
job analysis
* * *
• job analysis

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Croatian presidential election, 2009–2010 — 2005 ← 27 December 2009 and 10 January 2010 → Next …   Wikipedia

  • pȍslōvan — pȍslōv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji je u vezi s poslom, koji se odnosi na posao [∼ni razgovor] 2. {{001f}}koji vodi i organizira posao; poduzetan ∆ {{001f}}∼na analiza ekon. postupak skupljanja podataka o svim zadacima, aktivnostima, i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • poslovan — pȍslōvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji je u vezi s poslom, koji se odnosi na posao [poslovni razgovor] 2. koji vodi i organizira posao; poduzetan SINTAGMA poslovna analiza ekon. postupak skupljanja podataka o svim zadacima,… …   Hrvatski jezični portal